Kết quả hình ảnh cho anh than tai


THÔNG BÁO

HỆ THỐNG NẠP THẺ CHƯA ỔN ĐỊNH NÊN KHÁCH HÀNG LẤY SỐ VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE hoặc KẾT BẠN ZALO VÀO SỐ 01697422546 ĐỂ ĐƯỢC HỘ TRỠ VÀ NẠP PHÍ LẤY SỐ.

NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới 3 CÀNG TUYỆT MẬT TỪ TRƯỜNG QUAY MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY ĂN 100%-
mới-
mới 3 CÀNG TUYỆT MẬT VIP (1 con 3 cang Tuyệt Mật) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 10.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công 3 càng Tuyệt Mật sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 16h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mớiDO QUÁ TRÌNH BẢO MẬT NÊN CHÚNG TÔI CHỈ THỐNG KÊ 5 NGÀY-
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 CÀNG TUYỆT MẬT VIP ĂN 100%
NGÀY 3 CÀNG TUYỆT MẬT TỪ HĐXS KẾT QUẢ
mới mới
27/08/2018 915 ĂN BA CÀNG TUYỆT MẬT 915
26/08/2018 760 TRƯỢT
25/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
23/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
22/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
22/08/2018 LỘI HIỂN THI
21/08/2018 221 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 221
20/08/2018 096 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 096
19/08/2018 177 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 177
18/08/2018 720 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 720
17/08/2018 143 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 143
16/08/2018 963 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 967
15/08/2018 077 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 077
14/08/2018 588 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 588
13/08/2018 562 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 562
12/08/2018 156 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 156
11/08/2018 040 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 040
10/08/2018 845 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 845
09/08/2018 453 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 453
08/08/2018 915 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 915
07/08/2018 197 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 197
06/08/2018 964 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 964
04/08/2018 308 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 308
03/08/2018 049 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 049
02/08/2018 640 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 640
01/08/2018 319 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 319
31/08/2018 067 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 067
30/08/2018 660 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 660
29/08/2018 187 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 187
28/08/2018 327 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 327
27/08/2018 987 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 987
26/08/2018 081 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 081
25/08/2018 360 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 360
24/08/2018 517 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 517
23/08/2018 935 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 935
22/08/2018 873 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 873
21/08/2018 056 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 056
20/08/2018 757 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 757
19/08/2018 219 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 219
18/08/2018 177 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 177
17/08/2018 527 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 527
16/08/2018 187 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 187
15/08/2018 662 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 662
14/08/2018 386 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 386
13/08/2018 676 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS TRƯỢT
12/08/2018 677 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 677
11/08/2018 460 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 460
10/08/2018 681 ĂN BA CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 681
09/08/2018 717 ĂN 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 717
08/08/2018 929 ĂN 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 929
07/08/2018 723 ĂN 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 723
06/08/2018 214 ĂN 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 214
05/08/2018 138 ĂN 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 138
04/08/2018 624 ĂN 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 624
03/08/2018 786 ĂN 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 786
02/08/2018 638 ĂN 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 638
ĐÁNH SẬP CHỦ-LÔ
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mớiĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ TRƯỜNG QUAY MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY ĂN 100%-
mới-
mới ĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT VIP (1 con đề Tuyệt Mật) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 5.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công độc thủ đề Tuyệt Mật sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 16h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mớiDO QUÁ TRÌNH BẢO MẬT NÊN CHÚNG TÔI CHỈ THỐNG KÊ 5 NGÀY-
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT VIP ĂN 100%
NGÀY ĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS KẾT QUẢ
mới mới
27/08/2018 15 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT15
26/08/2018 27 TRƯỢT
25/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
24/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
23/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
22/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
21/08/2018 21 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 21
20/08/2018 96 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 96
19/08/2018 77 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 77
18/08/2018 20 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 20
17/08/2018 43 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 43
16/08/2018 63 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 63
15/08/2018 77 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 77
14/08/2018 88 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 88
13/08/2018 62 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 62
12/08/2018 56 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 56
11/08/2018 40 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 40
10/08/2018 45 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 45
09/08/2018 53 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 53
08/08/2018 15 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 15
07/08/2018 97 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 97
06/08/2018 64 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 64
05/08/2018 88 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 88
04/08/2018 08 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 08
03/08/2018 49 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 49
02/08/2018 40 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 40
01/08/2018 19 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 19
31/08/2018 67 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 67
30/08/2018 60 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 60
29/08/2018 87 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 87
28/08/2018 27 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 27
27/08/2018 87 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 87
26/08/2018 81 ĂN ĐỀ TUYET MẬT 81
25/08/2018 61 TRƯỢT
24/08/2018 17 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 17
23/08/2018 35 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 35
22/08/2018 45 TRƯỢT
21/08/2018 70 TRƯỢT
20/08/2018 57 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 57
19/08/2018 18 TRƯỢT
18/08/2018 77 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 77
17/08/2018 27 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 70
16/08/2018 87 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 87
15/08/2018 62 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 62
14/08/2018 86 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 86
13/08/2018 47 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 47
12/08/2018 77 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 77
11/08/2018 60 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 60
10/08/2018 81 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 81
09/08/2018 17 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 17
07/08/2018 23 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 23
06/08/2018 14 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 14
05/08/2018 38 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 38
04/08/2018 24 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 24
03/08/2018 86 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 86
02/08/2018 38 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT HĐXS 38
ĐÁNH SẬP CHỦ-LÔ
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mớiĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT TỪ TRƯỜNG QUAY MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY ĂN 100%-
mới-
mới ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT VIP (1 con Lô Tuyệt Mật) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 3.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công độc thủ lô Tuyệt Mật sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 16h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mớiDO QUÁ TRÌNH BẢO MẬT NÊN CHÚNG TÔI CHỈ THỐNG KÊ 5 NGÀY-
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT VIP ĂN 100%
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT VIP KẾT QUẢ
mới mới
25/08/2018 10 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT 10 X2
25/08/2018 78 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT 78X2
25/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
24/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
23/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
22/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
22/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
21/08/2018 69 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT 69x2
20/08/2018 82 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT 82x2
19/08/2018 40 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT 40x2
18/08/2018 88 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT 88
17/08/2018 43 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT 43 x2
16/08/2018 99 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT 99
15/08/2018 32 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT32 X2
14/08/2018 92 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 36 x2
13/08/2018 36 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 36 x2
12/08/2018 90 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 90X3
11/08/2018 98 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 98
10/08/2018 27 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 27x2
09/08/2018 25 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 25
08/08/2018 86 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 86X2
07/08/2018 11 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 11x2
06/08/2018 64 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 64 X2
05/08/2018 05 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 05
04/08/2018 88 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 88
03/08/2018 08 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 08X2
02/08/2018 99 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 99x3
01/08/2018 19 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 19x2
31/08/2018 91 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 91 x2
30/08/2018 24 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 24
29/08/2018 70 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 70
28/08/2018 80 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 80
27/08/2018 74 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 74 x2
26/08/2018 37 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT 37
25/08/2018 19 TRƯỢT
24/08/2018 33 ĂN LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 33x2
23/08/2018 91 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MÂT HĐXS91
22/08/2018 82 TRƯỢT
21/08/2018 22 TRƯỢT
20/08/2018 85 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 85
19/08/2018 21 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 21
18/08/2018 44 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 44
17/08/2018 70 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 70
16/08/2018 67 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 67
15/08/2018 38 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 38
14/08/2018 43 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 43
13/08/2018 01 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 01X2
12/08/2018 28 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 28
11/08/2018 68 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 68
10/08/2018 97 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 97X2
09/08/2018 57 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 57
08/08/2018 29 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 29
07/08/2018 02 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 02
06/08/2018 33 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 33
05/08/2018 67 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 67
04/08/2018 35 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 35
03/08/2018 92 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 92 X4
02/08/2018 86 ĂN ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT HĐXS 86 X3
ĐÁNH SẬP CHỦ-LÔ
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới (DÀN BẠCH THỦ LÔ 1 SỐ SIÊU VÍP) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công lô bạch thủ chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ SIÊU VÍP
>
NGÀY BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới win-1
27/08/2018 37 ĂN LÔ 37X2
26/08/2018 85 ĂN LÔ 85
25/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
24/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
23/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
22/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
21/08/2018 48 ĂN LÔ 48
20/08/2018 81 ĂN LÔ 81
19/08/2018 13 ĂN LÔ 13
18/08/2018 34 ĂN LÔ 34
17/08/2018 85 TRƯỢT
16/08/2018 33 ĂN LÔ 33
15/08/2018 74 ĂN LÔ 74
14/08/2018 29 TRƯỢT
13/08/2018 64 ĂN LÔ 64
12/08/2018 39 ĂN LÔ 39
11/08/2018 48 ĂN LÔ 48x2
10/08/2018 19 ĂN LÔ 19
09/08/2018 05 TRƯỢT
08/08/2018 20 ĂN LÔ 20
07/08/2018 84 ĂN LÔ 84
06/08/2018 05 ĂN LÔ 05X2
05/08/2018 07 ĂN LÔ 07
04/08/2018 12 ĂN LÔ 12
03/08/2018 86 ĂN LÔ 86
02/08/2018 12 TRƯỢT
01/08/2018 74 ĂN LÔ 74
31/08/2018 26 TRƯỢT
30/08/2018 15 TRƯỢT
29/08/2018 70 ĂN LÔ 70
28/08/2018 41 TRƯỢT
27/08/2018 38 ĂN LÔ 38
25/08/2018 99 ĂN LÔ 99
24/08/2018 67 ĂN LÔ 67
23/08/2018 87 ĂN LÔ 87X2
22/08/2018 92 TRƯỢT
21/08/2018 77 ĂN LÔ 77
20/08/2018 58 ĂN LÔ 58X2
19/08/2018 04 ĂN LÔ 04
19/08/2018 48 ĂN LÔ 48
18/08/2018 35 ĂN LÔ 35
17/08/2018 92 ĂN LÔ 92
16/08/2018 76 ĂN LÔ 76
15/08/2018 44 TRƯỢT
14/08/2018 81 ĂN LÔ 81
13/08/2018 67 ĂN LÔ 67
12/08/2018 81 TRƯỢT
11/08/2018 23 ĂN LÔ 23
10/08/2018 53 ĂN LÔ 53
09/08/2018 83 ĂN LÔ 83
07/08/2018 65 ĂN LÔ 65 x2
06/08/2018 18 ĂN LÔ 18
05/08/2018 69 TRƯỢT
04/08/2018 08 ĂN LÔ 08
03/08/2018 83 ĂN LÔ 83
01/08/2018 20 ĂN LÔ 20
31/07/2018 56 ĂN LÔ 56
30/07/2018 21 TRƯỢT
29/07/2018 47 ĂN LÔ 47
28/07/2018 57 ĂN LÔ 57X2
27/07/2018 83 ĂN LÔ 83
26/07/2018 11 ĂN LÔ 11
25/07/2018 70 TRƯỢT
24/07/2018 70 ĂN LÔ 70
23/07/2018 76 ĂN LÔ 76X2
22/07/2018 04 ĂN LÔ 04
21/07/2018 29 ĂN LÔ 29
19/07/2018 73 TRƯỢT
18/07/2018 20 ĂN LÔ 20
17/07/2018 07 ĂN LÔ 07
16/07/2018 03 ĂN LÔ 03
15/07/2018 65 TRƯỢT
14/07/2018 30 ĂN LÔ 30
14/07/2018 30 ĂN LÔ 30
13/07/2018 61 ĂN LÔ 61X3
12/07/2018 77 ĂN LÔ 77
11/07/2018 68 ĂN LÔ 68
10/07/2018 14 TRƯỢT
09/07/2018 00 ĂN LÔ 00
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THANG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới (DÀN 2 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công song thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ KÉP
NGÀY BẠCH THỦ LÔ CẶP KẾT QUẢ
mới win-1
27 /08/2018 80 08 ĂN LÔ 80 08
26/08/2018 85 58 ĂN LÔ 85
25/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
24/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
23/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
22/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
21/08/2018 48 84 ĂN LÔ 48 84
20/08/2018 18 81 ĂN LÔ 81
19/08/2018 13 31 ĂN LÔ 13
18/08/2018 34 43 ĂN LÔ 34
17/08/2018 58 85 TRƯỢT
16/08/2018 27 90 ĂN LÔ 27
15/08/2018 93 39 ĂN LÔ 93
14/08/2018 74 35 TRƯỢT
13/08/2018 75 42 ĂN LÔ 75 42
12/08/2018 61 93 TRƯỢT
11/08/2018 48 84 ĂN LÔ 48 x2
10/08/2018 35 53 ĂN LÔ 35 53
09/08/2018 43 40 ĂN LÔ 40
08/08/2018 17 52 ĂN LÔ 17 52
07/08/2018 84 87 ĂN LÔ 84 87
06/08/2018 54 73 ĂN LÔ 54X2
05/08/2018 70 19 ĂN LÔ 70
04/08/2018 93 02 ĂN LÔ 93 02
03/08/2018 33 90 ĂN LÔ 33
02/08/2018 12 74 ĂN LÔ 74
01/08/2018 74 93 ĂN LÔ 74 93
31/08/2018 26 74 TRƯỢT
30/08/2018 15 73 Ă LÔ 73 X 3
29/08/2018 70 12 Ă LÔ 70 12
28/08/2018 41 27 Ă LÔ 27X2
27/08/2018 05 13 TRƯỢT
26/08/2018 94 14 ĂN LÔ 94 14
25/08/2018 25 52 ĂN LÔ 52
24/08/2018 33 66 ĂN LÔ 33 66
23/08/2018 12 91 ĂN LÔ 12 91
22/08/2018 82 60 ĂN LÔ 60
21/08/2018 87 77 ĂN LÔ 77
20/08/2018 45 54 ĂN LÔ 54
19/08/2018 12 21 ĂN LÔ 21
18/08/2018 23 32 ĂN LÔ 23
17/08/2018 07 70 ĂN LÔ 70
16/08/2018 67 76 ĂN LÔ 67 76
15/08/2018 44 22 TRƯỢT
14/08/2018 18 81 ĂN LÔ 81
13/08/2018 83 38 ĂN LÔ 83
12/08/2018 08 80 ĂN LÔ 80
11/08/2018 04 40 ĂN LÔ 04
10/08/2018 35 53 ĂN LÔ 35 53
09/08/2018 76 67 ĂN LÔ 76
08/08/2018 87 78 ĂN LÔ 87
07/08/2018 02 20 ĂN LÔ 02
06/08/2018 53 35 ĂN LÔ 53
05/08/2018 76 67 ĂN LÔ 67 76
04/08/2018 35 53 ĂN LÔ 35 53
03/08/2018 85 87 TRƯỢT
02/08/2018 68 86 ĂN LÔ 68 86x3
01/08/2018 67 76 ĂN LÔ 67X3
31/07/2018 59 95 TRƯỢT
30/07/2018 38 83 ĂN LÔ 38 83
29/07/2018 14 41 ĂN LÔ 41
28/07/2018 17 07 ĂN LÔ 17
27/07/2018 68 70 ĂN LÔ 68 70
26/07/2018 17 71 ĂN LÔ 71
25/07/2018 35 53 ĂN LÔ 35 53
24/07/2018 04 40 ĂN LÔ 40
23/07/2018 79 97 TRƯỢT
22/07/2018 18 81 ĂN LÔ 18
21/07/2018 02 20 TRƯỢT
20/07/2018 39 93 ĂN LÔ 39
19/07/2018 09 90 ĂN LÔ 09
18/07/2018 45 54 ĂN LÔ 45X2
17/07/2018 78 87 ĂN LÔ 87
16/07/2018 45 54 TRƯỢT
15/07/2018 04 40 ĂN LÔ 40
14/07/2018 03 30 ĂN LÔ 30
13/07/2018 01 10 ĂN LÔ 01 10
12/07/2018 27 72 ĂN LÔ 27X2
11/07/2018 59 95 ĂN LÔ 95
10/07/2018 49 94 ĂN LÔ 49 94
09/07/2018 17 71 ĂN LÔ 17 71
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới (DÀN XIÊN 3 siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 3 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 3
NGÀY CẦU LÔ XIÊN 3 KẾT QUẢ
mới mới
27/08/2018 24 33 62 ĂN XIÊN 3
26/08/2018 24 85 78 ĂN XIÊN 3
25/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
24/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
23/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
22/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
21/08/2018 48 52 09 ĂN LÔ 48 52
20/08/2018 78 63 71 ĂN LÔ 78 63
19/08/2018 13 33 65 ĂN LÔ 13 65
18/08/2018 34 53 89 ĂN LÔ 34
17/08/2018 34 54 10 ĂN XIÊN
16/08/2018 27 28 07 ĂN LÔ 27 07
15/08/2018 70 90 34 ĂN LÔ 70 34
14/08/2018 27 29 74 TRƯƠT
13/08/2018 01 53 23 ĂN LÔ 01 53
12/08/2018 10 34 67 ĂN ĂN XIÊN
11/08/2018 40 48 34 ĂN LÔ 40 48X2
10/08/2018 10 19 35 ĂN LÔ 19 35
09/08/2018 43 40 05 ĂN LÔ 40
09/08/2018 43 25 30 ĂN LÔ 25
08/08/2018 32 20 62 ĂN XIÊN
07/08/2018 84 87 34 ĂN XIÊN
06/08/2018 64 77 73 ĂN LÔ 64X2 77
05/08/2018 00 36 52 ĂN XIÊN 3
04/08/2018 08 88 12 ĂN XIÊN 3
03/08/2018 05 40 26 ĂN XIÊN 3
02/08/2018 72 74 12 ĂN LÔ 72 74
01/08/2018 93 74 60 ĂN XIÊN
31/08/2018 52 26 91 ĂN LÔ 52 91X2
30/08/2018 43 15 79 ĂN LÔ 43 79
29/08/2018 28 62 15 ĂN LÔ 28 62X2
28/08/2018 41 27 80 ĂN LÔ 27X3 80
27/08/2018 60 38 50 ĂN LÔ 60 38
26/08/2018 64 96 25 TRƯỢT
25/08/2018 15 51 76 ĂN LÔ 76 51
24/08/2018 84 67 90 ĂN XIÊN
23/08/2018 12 83 46 ĂN XIÊN
22/08/2018 05 41 12 ĂN LÔ 41 12
21/08/2018 97 39 72 ĂN LÔ 72
20/08/2018 03 76 92 ĂN XIÊN
19/08/2018 07 54 71 ĂN LÔ 07 71
18/08/2018 23 44 42 ĂN LÔ 23 44
17/08/2018 70 92 38 ĂN XIÊN
16/08/2018 08 14 30 TRƯỢT
15/08/2018 62 34 91 TRƯỢT
14/08/2018 62 34 91 TRƯỢT
13/08/2018 01 81 26 ĂN XIÊN
12/08/2018 01 33 83 TRƯỢT
11/08/2018 86 23 04 ĂN XIÊN
10/08/2018 57 86 25 ĂN XIÊN
09/08/2018 57 86 25 ĂN XIÊN
08/08/2018 24 96 03 TRƯỢT
07/08/2018 25 43 77 ĂN XIÊN
06/08/2018 28 46 64 TRƯỢT
05/08/2018 12 21 65 TRƯỢT
04/08/2018 35 53 08 ĂN XIÊN
03/08/2018 23 40 66 ĂN LÔ 66
02/08/2018 18 68 88 ĂN LÔ 68 88x2
01/08/2018 33 67 76 ĂN LÔ 67X3
30/07/2018 69 70 92 ĂN LÔ 70 92
30/07/2018 38 83 40 ĂN LÔ 38 85
29/07/2018 14 04 87 TRƯỢT
28/07/2018 17 07 81 ĂN LÔ 17 81
27/07/2018 68 70 51 ĂN XIÊN 3; 68 70 51
26/07/2018 78 17 71 ĂN LÔ 78 71
25/07/2018 07 35 53 ĂN XIÊN 3; 07 35 53
24/07/2018 04 34 49 TRƯỢT
23/07/2018 09 10 54 ĂN XIÊN 3; 09 10 54
22/07/2018 41 18 81 ĂN LÔ 81
21/07/2018 30 33 71 ĂN LÔ 30 71
20/07/2018 10 31 58 ĂN LÔ 31x2
19/07/2018 08 90 62 ĂN LÔ 62
18/07/2018 33 23 40 TRƯỢT
17/07/2018 75 87 09 ĂN XIÊN 75 87 09
16/07/2018 25 45 40 ĂN LÔ 25 40
15/07/2018 04 40 34 ĂN LÔ 40
14/07/2018 48 00 33 ĂN LÔ 48X2 33
13/07/2018 97 98 99 ĂN LÔ 98
12/07/2018 08 84 98 ĂN LÔ 08X2 98
11/07/2018 16 59 95 ĂN LÔ 95
10/07/2018 64 49 94 ĂN LÔ 49 94
09/07/2018 12 29 39 ĂN LÔ 29 39X2
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU

mới SOI CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới (DÀN 4 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công LÔ 4 SỐ chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ 4 SỐ
NGÀY LÔ 4 SỐ KẾT QUẢ
mới win-1
27/08/2018 08 80 58 33 ĂN LÔ 08 80 33
26/08/2018 58 85 26 62 ĂN LÔ 58 62
25/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
24/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
23/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
22/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
21/08/2018 48 84 25 52 ĂN LÔ 48 84 52
20/08/2018 18 81 46 71 ĂN LÔ 81
19/08/2018 13 31 20 02 ĂN LÔ 13 20
18/08/2018 34 43 02 20 ĂN LÔ 34 20X3
17/08/2018 34 23 43 62 ĂN LÔ 34 43 X2
16/08/2018 27 90 57 75 ĂN LÔ 27 75
15/08/2018 07 70 93 39 ĂN LÔ 07 70 93
14/08/2018 29 92 17 71 ĂN LÔ 92 17 71
13/08/2018 36 63 46 64 ĂN LÔ 36 X2 64
12/08/2018 93 61 90 10 ĂN LÔ 90X3 10
11/08/2018 54 48 84 40 ĂN LÔ 48X2 40
10/08/2018 19 27 05 86 ĂN LÔ 19 27X2 86
09/08/2018 76 43 03 01 ĂN LÔ 03 01
08/08/2018 21 06 47 74 ĂN LÔ 21 47 74
07/08/2018 82 73 11 86 ĂN LÔ 82 73 11X2
06/08/2018 05 73 64 12 ĂN LÔ 05X2 64X2
05/08/2018 51 34 79 89 ĂN LÔ 51 89
04/08/2018 02 39 61 48 ĂN LÔ 02 48 61
03/08/2018 08 67 05 82 ĂN LÔ 08X2 05
02/08/2018 87 64 36 12 ĂN LÔ 87 64 36
01/08/2018 74 93 85 66 ĂN LÔ 74 93 66
31/08/2018 26 67 92 29 ĂN LÔ 67X2 29X2
30/08/2018 31 15 79 59 ĂN LÔ 31 79 59
29/08/2018 93 87 70 24 ĂN LÔ 93 87 70
28/08/2018 41 81 26 77 ĂN LÔ 81 26 77
27/08/2018 07 74 05 50 ĂN LÔ 07 74X2
26/08/2018 81 37 40 64 ĂN LÔ 81 37 40
25/08/2018 76 15 51 62 ĂN LÔ 76 51
24/08/2018 33 66 08 48 ĂN LÔ 66 33x2
23/08/2018 14 82 24 75 ĂN LÔ 14 82
22/08/2018 60 41 82 92 ĂN LÔ 41 60
21/08/2018 08 70 44 18 ĂN LÔ 44 70X2
20/08/2018 65 90 57 16 ĂN LÔ 65 90 57
19/08/2018 57 63 26 62 ĂN LÔ 63
18/08/2018 23 44 42 24 ĂN LÔ 23 44
17/08/2018 17 91 07 38 ĂN LÔ 38 91
16/08/2018 44 22 87 89 ĂN LÔ 87 89
15/08/2018 44 22 76 67 ĂN LÔ 67 76
14/08/2018 08 43 36 64 ĂN LÔ 08 43
13/08/2018 10 01 18 81 ĂN LÔ 10X2 81
12/08/2018 58 88 00 16 ĂN LÔ 00 16
11/08/2018 62 11 68 32 ĂN LÔ 62 11 68
10/08/2018 28 17 38 37 ĂN LÔ 17 28
09/08/2018 67 76 25 52 ĂN LÔ 76 25X2 52
08/08/2018 36 63 72 27 ĂN LÔ 36X3 63
07/08/2018 23 43 78 87 ĂN LÔ 23 43
06/08/2018 53 35 83 38 ĂN LÔ 53 83
04/08/2018 01 02 74 47 ĂN LÔ 01 02 74
03/08/2018 01 71 79 85 ĂN LÔ 01 79
02/08/2018 18 68 86 88 ĂN LÔ 68 86x3 88x2
01/08/2018 33 67 76 49 ĂN LÔ 67X3 49
31/07/2018 59 69 70 92 ĂN LÔ 70 92
30/07/2018 38 83 40 87 ĂN LÔ 38 83 87
29/07/2018 47 74 57 75 ĂN LÔ 47 57
28/07/2018 17 07 81 99 ĂN LÔ 17 81
27/07/2018 68 70 51 01 ĂN LÔ 68 70 51
26/07/2018 17 71 49 78 ĂN LÔ 71 49 78
25/07/2018 35 53 07 70 ĂN LÔ 35 53 07X2
24/07/2018 04 40 41 91 ĂN LÔ 40 41 91
23/07/2018 92 09 10 54 ĂN LÔ 09 10 54X2
22/07/2018 41 18 81 53 ĂN LÔ 81 53
21/07/2018 30 33 71 85 ĂN LÔ 30 71 85X2
20/07/2018 10 31 39 58 ĂN LÔ 31x2 39
19/07/2018 09 90 08 62 ĂN LÔ 09 62
18/07/2018 23 33 40 45 ĂN LÔ 45X2
17/07/2018 75 87 09 52 ĂN XIÊN 75 87 09 52
16/07/2018 25 45 54 40 ĂN LÔ 25 40
15/07/2018 04 40 34 88 ĂN LÔ 40 88
14/07/2018 48 00 33 99 ĂN LÔ 48X2 33
13/07/2018 09 99 89 98 ĂN LÔ 89X2 98
12/07/2018 08 84 98 27 ĂN LÔ 08X2 98 27X2
11/07/2018 16 26 59 95 ĂN LÔ 26 95
10/07/2018 46 64 49 94 ĂN LÔ 49 94
09/07/2018 17 71 29 92 ĂN LÔ 17 71 29
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới (DÀN 6 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 2.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công LÔ 6 SỐ chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ 6 SỐ
NGÀY CẦU LÔ 6 SỐ KẾT QUẢ
mới win-1
27/08/2018 08 80 48 84 56 65 ĂN LÔ 80 08 84 65
26/08/2018 26 62 24 42 58 85 ĂN LÔ 62 24 42 85
25/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
24/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
23/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
22/08/2018 LỘI HIỂN THỊ
21/08/2018 09 90 54 45 02 20 ĂN LÔ 90 54 02
20/08/2018 18 81 14 41 36 63 ĂN LÔ 81 41 36x3 63
19/08/2018 18 81 38 83 20 02 ĂN LÔ 81x2 83 20
18/08/2018 13 10 58 58 85 35 ĂN LÔ 10 58X2
17/08/2018 58 85 25 40 71 80 ĂN LÔ 25 40 71X2
16/08/2018 27 72 87 57 90 33 ĂN LÔ 27 72 87 33
15/08/2018 39 93 74 60 34 56 ĂN LÔ 93 74 60 56
14/08/2018 17 71 29 92 74 35 ĂN LÔ 17 71 92
13/08/2018 36 63 46 64 15 ĂN LÔ 36 X2 64
12 /08/2018 10 93 34 90 64 81 ĂN LÔ 10 34 90X3
11 /08/2018 04 40 33 17 48 12 ĂN LÔ 04 40 33 48X2
10 /08/2018 67 43 31 27 90 34 ĂN LÔ 43 31 27X2 90X2
09 /08/2018 15 76 05 03 82 30 ĂN LÔ 15 03 82
08 /08/2018 33 06 68 24 74 95 ĂN LÔ 33 68 74
07 /08/2018 19 11 68 72 95 84 ĂN LÔ 19 11X2 84
06 /08/2018 64 87 93 21 12 51 ĂN LÔ 64X2 87 93
05 /08/2018 23 32 02 04 43 34 ĂN LÔ 32 04 43
04 /08/2018 37 88 58 36 90 12 ĂN LÔ 88 08 12
03 /08/2018 33 88 26 09 65 58 ĂN LÔ 33 26 65
02 /08/2018 94 88 40 04 69 42 ĂN LÔ 94 88 40 69
01 /08/2018 60 57 93 58 32 44 ĂN LÔ 60 57 93 44
31 /08/2018 99 63 30 26 92 29 ĂN LÔ 99 63 29 X2
30 /08/2018 93 15 51 67 38 77 ĂN LÔ 93X2 67 38
29 /08/2018 70 07 54 88 31 42 ĂN LÔ 70 54X2 88
28 /08/2018 41 76 80 44 02 32 ĂN LÔ 76 80 02 32
27 /08/2018 05 50 74 04 34 13 ĂN LÔ 74X2 04 34
26 /08/2018 67 76 18 81 94 40 ĂN LÔ 67X2 81 94
25 /08/2018 04 15 34 68 81 07 ĂN LÔ 04 81 07
24 /08/2018 82 67 87 78 04 09 ĂN LÔ 82 78 67
23 /08/2018 86 46 07 70 25 75 ĂN LÔ 86 46 07 70
22 /08/2018 10 87 21 61 16 42 ĂN LÔ 10 87 21
21 /08/2018 08 36 77 58 80 45 ĂN LÔ 77 80
20 /08/2018 17 45 50 58 92 19 ĂN LÔ 58X2 92
19 /08/2018 12 19 59 85 74 28 ĂN LÔ 19X3 59
18 /08/2018 23 60 35 42 56 24 ĂN LÔ 23 60 35
17 /08/2018 46 18 27 64 84 58 ĂN LÔ 27 46
16 /08/2018 24 54 74 64 91 08 ĂN LÔ 24 54 64
15 /08/2018 44 22 85 53 91 04 ĂN LÔ 85 53 91 04
14/08/2018 09 68 51 39 80 17 ĂN LÔ 09 51 80
13/08/2018 29 84 65 25 77 97 ĂN LÔ 29 84 65 25
12/08/2018 81 42 38 22 08 18 ĂN LÔ 18 22 42
11/08/2018 86 23 32 04 53 28 ĂN LÔ 86 23 04 28
10/08/2018 26 28 88 37 94 47 ĂN LÔ 26X2 28 88 94
09/08/2018 56 65 15 51 12 21 ĂN LÔ 56 12X2
08/08/2018 52 25 16 61 98 89 ĂN LÔ 52 25 16 61 89
07/08/2018 65 44 88 02 18 98 ĂN LÔ 65X2 02
06/08/2018 14 41 67 76 83 38 ĂN LÔ 14X2 83
05/08/2018 35 53 15 51 75 57 ĂN LÔ 35 51 75
04/08/2018 35 53 74 65 75 61 ĂN LÔ 35 53 74 65
03/08/2018 44 66 51 15 57 70 ĂN LÔ 44 66 70
02/08/2018 68 86 18 88 45 54 ĂN LÔ 68 86x3 88x2
01/08/2018 67 76 49 94 86 87 ĂN LÔ 67X3 49 87
31/07/2018 69 70 56 65 29 92 ĂN LÔ 70 56 92
30/07/2018 38 83 58 85 04 40 ĂN LÔ 38 83 85
29/07/2018 59 95 16 61 19 91 ĂN LÔ 59 X2 95 61
28/07/2018 17 71 07 70 18 81 ĂN LÔ 17 71 81
27/07/2018 68 86 70 51 08 80 ĂN LÔ 68 70 51 80
26/07/2018 17 71 09 90 78 87 ĂN LÔ 71 78 09
25/07/2018 07 70 33 88 35 53 ĂN LÔ 07X2 88 35 53
24/07/2018 14 41 04 40 19 91 ĂN LÔ 40 41 19 91
23/07/2018 29 92 09 90 79 97 ĂN LÔ 29 09 90
22/07/2018 18 81 35 53 03 30 ĂN LÔ 81 03 53
21/07/2018 03 30 33 88 58 85 ĂN LÔ 30 85X2
20/07/2018 31 39 33 88 19 91 ĂN LÔ 31x2 39 88 19 91
19/07/2018 09 90 08 62 18 81 ĂN LÔ 09 62 18
18/07/2018 45 54 04 40 22 77 ĂN LÔ 45X2 22 77
17/07/2018 75 87 09 90 39 93 ĂN LÔ 75 87 09 39X2 93
16/07/2018 04 40 45 54 25 52 ĂN LÔ 40 25
15/07/2018 04 40 34 88 89 98 ĂN LÔ 40 88 98
14/07/2018 48 84 33 88 00 99 ĂN LÔ 48X2 33
13/07/2018 09 99 89 98 17 71 ĂN LÔ 89X2 98 17
12/07/2018 16 61 08 98 27 72 ĂN LÔ 16 08X2 98 27X2
11/07/2018 16 26 59 95 15 51 ĂN LÔ 26 95 51
10/07/2018 49 94 46 64 30 31 ĂN LÔ 49 94 31
09/07/2018 17 71 29 92 39 93 ĂN LÔ 17 71 29 39X2 93
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU 3 CÀNG ĐỀ 2 SỐ SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới 3 CÀNG ĐỀ 2 SỐ SIÊU CHUẨN XÁC (2 con 3 càng đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 4.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công 3 CÀNG ĐỀ SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU 3 CÀNG ĐỀ 2 SỐ SIÊU VÍP
NGÀY 3 CÀNG ĐỀ 2 SỐ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới win-1
27 /08/2018 951 515 ĂN ĐỀ 15
26 /08/2018 760 227 TRƯỢT
25 /08/2018 LỘI HIỂN THỊ
24 /08/2018 LỘI HIỂN THỊ
23 /08/2018 LỘI HIỂN THỊ
22 /08/2018 LỘI HIỂN THỊ
21 /08/2018 322 232 TRƯỢT
20 /08/2018 896 698 ăn đề 96
19 /08/2018 133 290 TRƯỢT
18 /08/2018 230 022 TRƯỢT
17 /08/2018 343 244 ĂN ĐỀ 43
16 /08/2018 663 367 ĂN ĐỀ 63
15 /08/2018 066 060 TRƯỢT
14 /08/2018 587 877 TRƯỢT
13 /08/2018 625 765 TRƯỢT
12 /08/2018 357 762 TRƯỢT
11 /08/2018 041 543 TRƯỢT
10/08/2018 745 645 ĂN ĐỀ 45
09/08/2018 543 353 ĂN ĐỀ 53
08/08/2018 915 845 ĂN BA CÀNG 915
07/08/2018 179 919 TRƯỢT
06/08/2018 664 846 ĂN ĐỀ 64
05 /08/2018 889 989 TRƯỢT
04/08/2018 409 309 TRƯỢT
03/08/2018 650 405 TRƯỢT
02/08/2018 640 404 ĂN BA CÀNG 640
01/08/2018 329 991 TRƯỢT
31/08/2018 667 760 ĂN ĐỀ 67
29/08/2018 782 107 TRƯỢT
28/08/2018 233 722 TRƯỢT
27/08/2018 784 078 TRƯỢT
26/08/2018 080 181 ĂN ĐỀ 81
25/08/2018 470 361 TRƯỢT
24/08/2018 627 517 ĂN BA CANG ĐỀ 517
23/08/2018 395 953 TRƯỢT
22/08/2018 672 537 TRƯỢT
21/08/2018 765 040 TRƯỢT
20/08/2018 656 757 ĂN BA CANG ĐỀ 757
19/08/2018 318 229 TRƯỢT
18/08/2018 216 176 TRƯỢT
17/08/2018 487 527 ĂN BA CANG ĐỀ 527
16/08/2018 578 187 ĂN BA CANG ĐỀ 187
15/08/2018 552 661 TRƯỢT
14/08/2018 495 386 ĂN BA CANG ĐỀ 386
13/08/2018 194 790 TRƯỢT
12/08/2018 967 677 ĂN BA CANG ĐỀ 677
11/08/2018 563 460 ĂN BA CANG ĐỀ 460
10/08/2018 186 581 ĂN ĐỂ 81
09/08/2018 727 737 TRƯỢT
08/08/2018 928 829 ĂN ĐỀ29
07/08/2018 643 923 ĂN ĐỀ 23
06/08/2018 213 514 TRƯỢT
05/08/2018 138 683 ĂN ĐỀ 38
04/08/2018 526 625 TRƯỢT
03/08/2018 168 186 ĂN ĐỀ 86
02/08/2018 638 683 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 638
01/08/2018 059 095 TRƯỢT
31/07/2018 267 276 TRƯỢT
30/07/2018 678 687 TRƯỢT
29/07/2018 492 494 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 492
28/07/2018 803 830 TRƯỢT
27/07/2018 001 051 TRƯỢT
26/07/2018 357 375 TRƯỢT
25/07/2018 145 141 ĂN ĐỀ 41
24/07/2018 570 572 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 570
23/07/2018 089 098 TRƯỢT
22/07/2018 290 209 TRƯỢT
21/07/2018 065 068 ĂN ĐỀ 68
20/07/2018 739 393 TRƯỢT
19/07/2018 859 895 TRƯỢT
18/07/2018 345 354 TRƯỢT
17/07/2018 323 232 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 323
16/07/2018 345 354 TRƯỢT
15/07/2018 534 543 TRƯỢT
14/07/2018 013 031 TRƯỢT
13/07/2018 401 402 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 401
12/07/2018 959 995 TRƯỢT
11/07/2018 565 556 TRƯỢT
10/07/2018 913 931 TRƯỢT
09/07/2018 454 545 ĂN ĐỀ 45
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mớiDÀN ĐỀ 2 SỐ SIÊU CHUẨN XÁC (2 con đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ĐỀ 2 SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ SIÊU VÍP
NGÀY ĐỀ 2 SỐ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới win-1
27/08/2018 15 51 ĂN ĐỀ 15
26/08/2018 52 27 TRƯỢT
25/08/2018 LỘI HIỆN THỊ
24/08/2018 LỘI HIỆN THỊ
23/08/2018 LỘI HIỆN THỊ
22/08/2018 LỘI HIỆN THỊ
21/08/2018 23 25 TRƯỢT
20/08/2018 86 86 TRƯỢT
19/08/2018 67 76 TRƯỢT
18/08/2018 23 32 TRƯỢT
17/08/2018 34 43 ĂN ĐỀ 43
16/08/2018 65 56 TRƯỢT
15/08/2018 66 33 TRƯỢT
15/08/2018 66 33 TRƯỢT
14/08/2018 78 88 ĂN ĐỀ 88
13/08/2018 46 62 TRƯỢT
12/08/2018 57 67 TRƯỢT
11/08/2018 41 03 TRƯỢT
10/08/2018 34 43 TRƯỢT
09/08/2018 35 54 TRƯỢT
08/08/2018 15 71 ĂN ĐỀ 15
07/08/2018 19 79 TRƯỢT
06/08/2018 64 46 ĂN ĐỀ 64
05/08/2018 98 89 TRƯỢT
04/08/2018 09 08 ĂN ĐỀ 08
03/08/2018 49 69 ĂN ĐỀ 49
02/08/2018 02 76 TRƯỢT
01/08/2018 29 91 TRƯỢT
31/08/2018 06 67 ĂN ĐỀ 67
30/08/2018 08 80 TRƯỢT
29/08/2018 07 37 TRƯỢT
28/08/2018 32 27 ĂN ĐỀ 27
27/08/2018 84 78 TRƯỢT
26/08/2018 08 85 TRƯỢT
25/08/2018 06 60 ĂN ĐỀ 60
24/08/2018 27 87 TRƯỢT
23/08/2018 53 43 TRƯỢT
22/08/2018 72 37 TRƯỢT
21/08/2018 07 70 TRƯỢT
20/08/2018 75 57 ĂN ĐỀ 57
19/08/2018 91 19 ĂN ĐỀ 19
18/08/2018 76 74 TRƯỢT
17/08/2018 72 27 ĂN ĐỀ 27
16/08/2018 67 76 TRƯỢT
15/08/2018 56 61 TRƯỢT
14/08/2018 96 86 ĂN ĐỀ 86
13/08/2018 48 93 TRƯỢT
12/08/2018 58 77 ĂN ĐỀ 77
11/08/2018 06 60 ĂN ĐỀ 60
10/08/2018 18 81 ĂN ĐỀ 81
09/08/2018 19 91 TRƯỢT
08/08/2018 28 82 TRƯỢT
07/08/2018 23 32 ĂN ĐỀ 23
06/08/2018 14 41 ĂN ĐỀ 14
05/08/2018 37 73 TRƯỢT
04/08/2018 23 32 TRƯỢT
03/08/2018 68 86 ĂN ĐỀ 86
02/08/2018 38 83 ĂN ĐỀ 38
01/08/2018 59 95 TRƯỢT
31/07/2018 67 76 TRƯỢT
30/07/2018 78 87 TRƯỢT
29/07/2018 92 94 ĂN ĐỀ 92
28/07/2018 03 30 TRƯỢT
27/07/2018 01 51 TRƯỢT
26/07/2018 57 75 TRƯỢT
25/07/2018 45 41 ĂN ĐỀ 41
24/07/2018 70 72 ĂN ĐỀ 70
23/07/2018 89 98 TRƯỢT
22/07/2018 90 09 TRƯỢT
21/07/2018 65 68 ĂN ĐỀ 68
20/07/2018 39 93 TRƯỢT
19/07/2018 59 95 TRƯỢT
18/07/2018 45 54 TRƯỢT
17/07/2018 23 32 ĂN ĐỀ 23
16/07/2018 45 54 TRƯỢT
15/07/2018 34 43 TRƯỢT
14/07/2018 13 31 TRƯỢT
13/07/2018 01 02 ĂN ĐỀ 01
12/07/2018 59 95 TRƯỢT
11/07/2018 65 56 TRƯỢT
10/07/2018 13 31 TRƯỢT
09/07/2018 54 45 ĂN ĐỀ 45
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỀ ́8 SỐ SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mớiDÀN ĐỀ 8 SỐ SIÊU CHUẨN XÁC (8 con đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ĐỀ 8 SỐ SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ 8 SỐ SIÊU VÍP
NGÀY ĐỀ 8 SỐ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới win-1
27/08/2018 25 52 15 51 16 61 17 71 ĂN ĐỀ 15
26/08/2018 27 29 19 91 69 96 60 52 TRƯỢT
25/08/2018 LỘI HIỆN THỊ
24/08/2018 LỘI HIỆN THỊ
23/08/2018 LỘI HIỆN THỊ
22/08/2018 LỘI HIỆN THỊ
21/08/2018 21 22 23 32 24 25 27 19 ĂN ĐỀ 21
19/08/2018 67 76 66 77 33 93 95 65 ĂN ĐỀ 77
18/08/2018 03 30 40 50 09 90 93 39 TRƯỢT
17/08/2018 73 34 84 43 89 98 68 50 ĂN ĐỀ 43
16/08/2018 63 36 56 65 79 97 66 55 ĂN ĐỀ 63
15/08/2018 33 67 89 98 23 32 13 31 TRƯỢT
14/08/2018 57 75 87 78 88 99 66 55 ĂN ĐỀ 88
13/08/2018 16 61 15 51 67 76 56 69 TRƯỢT
12/08/2018 56 57 45 54 75 63 03 33 ĂN ĐỀ 56
11/08/2018 56 57 45 54 75 63 03 33 ĂN ĐỀ 56
10/08/2018 43 34 44 67 86 68 73 90 TRƯỢT
09/08/2018 34 43 76 67 57 75 87 56 TRƯỢT
08/08/2018 52 71 14 15 61 91 82 64 ĂN ĐỀ 15
07/08/2018 29 39 19 87 97 57 37 16 TRƯỢT
06/08/2018 34 64 73 46 56 74 44 84 ĂN ĐỀ 64
05/08/2018 99 89 98 16 61 57 47 49 TRƯỢT
=4/08/2018 09 90 79 97 18 81 80 08 ĂN ĐỀ 08
03/08/2018 69 39 49 92 93 64 76 87 ĂN ĐỀ 49
02/08/2018 02 20 29 92 04 40 76 78 ĂN ĐỀ 40
01/08/2018 29 91 19 39 93 09 73 37 ĂN ĐỀ 19
31/08/2018 13 31 99 79 97 67 76 68 ĂN ĐỀ 67
30/08/2018 08 80 03 06 60 97 96 ĂN ĐỀ 60
29/08/2018 07 09 73 47 75 57 76 78 TRƯỢT
28/08/2018 22 32 37 27 72 63 26 73 ĂN ĐỀ 27
27/08/2018 84 48 85 58 74 38 89 98 TRƯỢT
26/08/2018 08 80 18 81 85 58 94 45 ĂN ĐỀ 81
25/08/2018 07 76 62 59 82 28 83 69 TRƯỢT
24/08/2018 27 87 78 56 18 81 71 78 TRƯỢT
23/08/2018 25 35 53 71 27 82 70 45 ĂN ĐỀ 35
22/08/2018 53 47 84 73 37 13 31 92 ĂN ĐỀ 73
21/08/2018 40 04 18 65 85 70 07 66 TRƯỢT
20/08/2018 17 45 55 57 97 67 75 47 ĂN ĐỀ 57
19/08/2018 81 29 64 19 91 67 58 79 ĂN ĐỀ 19
18/08/2018 70 74 76 75 87 67 78 57 TRƯỢT
17/08/2018 17 70 84 47 27 72 94 09 ĂN ĐỀ 27
16/08/2018 67 76 61 16 87 78 81 56 ĂN ĐỀ 87
15/08/2018 66 60 61 16 26 52 76 56 TRƯỢT
14/08/2018 36 98 67 78 08 48 89 86 ĂN ĐỀ 86
13/08/2018 44 74 67 84 93 45 83 94 TRƯỢT
12/08/2018 35 88 01 28 40 12 58 77 AN ĐÈ 77
11/08/2018 06 60 07 71 40 86 58 61 AN ĐÈ 60
10/08/2018 15 27 17 71 37 61 87 97 ĂN TRƯỢT
09/08/2018 17 71 17 72 87 78 69 96 ĂN ĐỀ 17
08/08/2018 29 92 28 82 19 91 27 72 ĂN ĐỀ 29
07/08/2018 78 87 42 24 53 35 23 32 ĂN ĐỀ 23
06/08/2018 14 41 13 31 24 33 23 32 ĂN ĐỀ 14
05/08/2018 38 83 76 67 17 71 36 63 ĂN ĐỀ 38
04/08/2018 35 53 97 79 23 32 69 96 TRƯỢT
03/08/2018 62 63 67 76 68 86 69 96 ĂN ĐỀ 86
02/08/2018 38 83 01 10 18 81 68 86 ĂN ĐỀ 38
01/08/2018 59 95 69 96 16 61 56 65 TRƯỢT
31/07/2018 67 76 37 73 56 65 66 57 TRƯỢT
30/07/2018 78 87 67 76 68 86 58 85 TRƯỢT
29/07/2018 90 91 92 93 94 95 96 98 ĂN ĐỀ 92
28/07/2018 03 30 23 32 33 36 63 83 ĂN ĐỀ 33
27/07/2018 01 10 15 51 59 95 19 91 TRƯỢT
26/07/2018 57 75 58 85 59 95 45 54 TRƯỢT
25/07/2018 15 51 14 41 57 75 45 54 ĂN ĐỀ 41
24/07/2018 07 70 27 72 75 57 79 97 ĂN ĐỀ 70
23/07/2018 49 94 89 98 48 84 28 82 TRƯỢT
22/07/2018 09 90 49 94 69 96 89 98 TRƯỢT
21/07/2018 69 96 56 65 68 86 64 46 ĂN ĐỀ 68
20/07/2018 39 93 69 96 89 98 59 95 TRƯỢT
19/07/2018 59 95 49 94 09 90 56 65 TRƯỢT
18/07/2018 49 94 45 54 59 95 14 41 TRƯỢT
17/07/2018 03 30 13 31 23 32 34 43 ĂN ĐỀ 23
16/07/2018 45 54 58 85 15 51 18 81 TRƯỢT
15/07/2018 34 43 36 63 39 93 45 54 TRƯỢT
14/07/2018 12 21 13 31 14 41 17 71 TRƯỢT
13/07/2018 01 02 03 04 05 06 07 08 ĂN ĐỀ 01
12/07/2018 59 95 49 94 58 85 05 50 TRƯỢT
11/07/2018 56 65 58 85 59 95 38 83 TRƯỢT
10/07/2018 03 30 13 31 01 10 00 33 TRƯỢT
09/07/2018 45 54 46 64 44 48 49 94 ĂN ĐỀ 45
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mớiDÀN ĐẦU ĐUÔI SIÊU CHUẨN XÁC (đầu đuôi siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ĐỀ 2 SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI SIÊU VÍP
NGÀY ĐẦU ĐUÔI SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới win-1
27/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 1
26/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 2
25/08/2018 LỘI HIỆN THỊ
24/08/2018 LỘI HIỆN THỊ
23/08/2018 LỘI HIỆN THỊ
22/08/2018 LỘI HIỆN THỊ
21/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 TRƯỢT
20/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 ĂN đuôi 6
19/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 7
18/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 ĂN ĐĂÙ 2
17/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
16/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 6
15/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 7
14/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI8
13/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU ĐUÔI
12/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 5
11/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU ĐUÔI
10/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 4
09/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRƯỢT
08/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU ĐUÔI
07/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 TRƯỢT
06/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU ĐUÔI
05/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 8
04/08/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU ĐUÔI
03/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 0 TRƯỢT
02/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU ĐUÔI
01/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
31/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU ĐUÔI
30/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 6
29/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
28/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU ĐUÔI
27/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 8
26/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI O ĂN ĐẦU 8
25/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 6
24/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
23/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU ĐUÔI
22/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU ĐUÔI
21/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 TRƯỢT
20/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRƯỢT
19/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 1
18/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 7
17/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 2
16/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 TRƯỢT
15/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 6
14/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 TRƯỢT
13/08/2018 ĐẦU4 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 4
12/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
11/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI8 ĂN ĐUÔI 0
10/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI1 ĂN ĐUÔI 1
09/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI7 ĂN ĐẦU ĐUÔI
08/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI8 ĂN ĐẦU 2
07/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRƯỢT
06/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 1
05/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU ĐUÔI
04/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRƯỢT
03/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
02/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 8
01/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 TRƯỢT
31/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
30/07/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 7
29/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 2
28/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 3
27/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 TRƯỢT
26/07/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5
25/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 1
24/07/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 0
23/07/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 8
22/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 9
21/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 8
20/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
19/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 TRƯỢT
18/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 TRƯỢT
17/07/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 2
16/07/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 TRƯỢT
15/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 4
14/07/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRƯỢT
13/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 1
12/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
11/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 TRƯỢT
10/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRƯỢT
09/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 5
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ 3 MIỀN
NGÀY MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN NAM
THỨ 2 Hà Nội Phú Yên
Thừa Thiên Huế
TP.HCM
Cà Mau
Đồng Tháp
THỨ 3 Quảng Ninh Đắc Lắc
Quảng Nam
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
THỨ 4 Bắc Ninh Đà Nẵng
Khánh Hòa
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
THỨ 5 Hà Nội Bình Đinh
Quảng Bình
Quảng Trị
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
THỨ 6 Hải Phòng Gia Lai
Ninh Thuận
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
THỨ 7 Nam Định Đà Nẵng
Đắc Nông
Quảng Ngãi
TP.HCM
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
CHỦ NHẬT Thái Bình Khánh Hòa
Kon Tum
Kiên Giang
Lâm Đồng
Tiền Giang
 

XoSoTuyetMat68.Com

Bạch thủ | Song thủ | Xiên 2,3,4 | 3 Càng